GAF Art Fair – Guangzhou, China

Suaveciclo performing in Guangzhou, China. December 10th – 20th – 2015 in GAF Art Fair. 01-china-web-8325_1280 02-china-web-8084_1280 03-china-web-8088_1280 04-china-web-8096_1280 05-china-web-8102_1280 06-china-web-8113_1280 07-china-web-8122_1280 08-china-web-8124_1280 09-china-web-8126_1280 10-china-web-8136_1280 11-china-web-8184_1280 12-china-web-8220_1280 13-china-web-8232_1280 14-china-web-8240_1280 15-china-web-8244_1280 16-china-web-8249_1280 17-china-web-8258_1280 18-china-web-8263_1280 19-china-web-8284_1280 20-china-web-8293_1280 21-china-web-8315_1280 22-china-web-8317_1280 23-china-web-8359_1280 24-china-web-8657_1280 25-china-web-8684_1280